top of page

Opstaldningsvilkår i Stald Lysholm

Hesten er opstaldet i løsdrift eller i boks, og der betales ved indgåelse af aftale om opstaldning et depositum svarende til en måneds staldleje, som refunderes ved evt. fraflytning, hvis alle udeståender som slutmugning af boks og fold samt rydning af skab er foretaget. Herefter betales månedsvis forud hver den 30. i måneden. Ved for sen betaling af staldlejen påregnes en rente på 2 1/2 % pr. måned. Pengene overføres til konto reg. 3409 konto 0012505531 Danske Bank. 


I staldlejen er inkluderet wrap ca. 6-7 kg i vinterperioden og græsning på fold ca. 3 timer om dagen i sommerperioden. Der gives frokost-wrap om sommeren, og ønsker man at bruge staldens kraftfoder betales særskilt for dette, men man er velkommen til at have eget kraftforder med. Ønskes der supplerende wrap skal dette købes af Stald Lysholm. 


Der stilles et saddelskab og én fodertønde til rådighed af Stald Lysholm. Kraftfoder skal altid opbevares i de opstillede fodertønder/fodervogn. 
Vi fodre i hverdagene morgen og frokost, og så indgår man i en vagtordning i forhold til aften og weekend fodring, samt ind-og udlukning af hestene med mindre andet er aftalt, dog maks én weekendvagt hver 14. dag pr.hest.

 

Jordfoldene renses for gødning også i en vagtordning fordelt mellem de opstaldede heste der står på sammen fold. Vagtordningen aftales og fordeles i samarbejde mellem de opstaldede hestes ejere. Hestene står i løsdrift eller på boks samt på folde anvist af Stald Lysholm, som forbeholder sig ret til at fordele foldene mellem hestene også uden ejernes tilstedeværelse.  
 

Det forudsættes at hvis der ved evt. sygdom eller skader på den opstaldede hest, hvor det vurderes, at der er behov for dyrlæge, og den opstaldede hests ejer ikke kan træffes, at Stald Lysholm kontakter dyrlægen for ejers regning samt et tillæg for evt. andre omkostninger i forbindelse med hestens ekstra pleje under sygdom. 


Den opstaldede hest står for ejers egen risiko, hesten skal være ansvarsforsikret, regelmæssigt vaccineret, og udelukket fra konsum. Hesten skal være i besiddelse af opdateret hestepas, som opbevares hos Stald Lysholm. Desuden forudsættes det at hesten indgår i orme prøvetagning, samt evt. efterfølgende ormekur 2 gange årligt for ejers egen regning. 


Der er en måneds opsigelse af staldlejen med udgangen af en måned, dog senest den 25. i måneden.

bottom of page